Fysioterapi for barn og unge

Barnefysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling av god helse hos barn og unge

Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring.
Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilrettelegge omgivelsene til barna i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

I tillegg til medisinske fag, bygger fysioterapi for barn og unge på teorier om barns bevegelsesutvikling, tilknytning og psykososiale læringsmodeller.

Fysioterapeuten som arbeider med barn og unge, har grunnutdanning i fysioterapi.
Mange har også etter- og videreutdanning i fysioterapi for barn, eller/ også mastergrad.

Spesialist i fysioterapi for barn og unge, MNFF

Spesialist i fysioterapi for barn og unge, MNFF, krever godkjenning fra Norsk Fysioterapeutforbund. Omfattende praksis og videreutdanning, eller masterutdanning ligger til grunn for en spesialistgodkjenning.

Du trenger ikke lenger ha henvisning til fysioterapi, fra lege for å få time til fysioterapi

Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du kun en offentlig fastsatt egenandel. For barn under 16 år er behandlingen gratis

Barnefysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling av god helse hos barn og unge

Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring.
Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilrettelegge omgivelsene til barna i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

I tillegg til medisinske fag, bygger fysioterapi for barn og unge på teorier om barns bevegelsesutvikling, tilknytning og psykososiale læringsmodeller.

Fysioterapeuten som arbeider med barn og unge, har grunnutdanning i fysioterapi.
Mange har også etter- og videreutdanning i fysioterapi for barn, eller/ også mastergrad.

Spesialist i fysioterapi for barn og unge, MNFF

Spesialist i fysioterapi for barn og unge, MNFF, krever godkjenning fra Norsk Fysioterapeutforbund. Omfattende praksis og videreutdanning, eller masterutdanning ligger til grunn for en spesialistgodkjenning.

Du trenger ikke lenger ha henvisning til fysioterapi, fra lege for å få time til fysioterapi

Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du kun en offentlig fastsatt egenandel. For barn under 16 år er behandlingen gratis

Når har et barn behov for fysioterapi?

Barn kan være født med ulike former for risiko eller diagnose, og dette kan medføre avvikende, treg eller forsinket motorisk utvikling. Hos noen barn er smerter, stivhet eller svakhet årsaken til at fysioterapeuten blir involvert. Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med barnet selv, barnets omsorgspersoner og ofte andre fagpersoner.
Dersom det er behov for oppfølging og/eller behandling, vurderes hva som er egnet og passende oppfølging, stimulering og trening. Det kan være individuelt eller i gruppe, i praksisen eller ute. Det kan også være behov for andre helsefremmende tiltak, eller tilrettelegging i hjemmet, barnehagen eller på skolen.

Vi som jobber med barn som har behov for oppfølging eller behandling over tid, samarbeider med de kommunale barnefysioterapeutene og barnefysioterapeutene eller annet fagpersonale på SiV, Ullevål, Rikshospitalet etc. Vi deltar også i ansvarsgrupper ved behov.

Vil du vite mer om manuellterapi eller trenger en behandling? 

Fysioterapeut spesialist barne- og ungdomsfysioterapi

Maria Thelle