Fysioterapi

Hva behandler en fysioterapeut?

Fysioterapeuter er et autorisert helsepersonell som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Dette kan en fysioterapeut hjelpe deg med

  • Skulderplager: Impingement, rotator cuff tendinose, myalgier
  • Ryggplager: Isjias, lumbago, akutte smerter, kink, hekseskudd, stenose, spinal stenose, prolaps, smerter i korsryggen
  • Nakkeplager: Kink, prolaps, stivhet
  • Armplager: tennisalbue, golfalbue, senebetennelse, artrose i håndledd og fingre
  • Kneplager: Meniskskader, artrose, leddbåndsskader, korsbåndskade
  • Bekkenplager: Bekkensmerter, bekkenløsning, bekkenlåsning
  • Idrettsskader
  • Hodepine og Migrene
  • Svimmelhet
  • Kjeveplager

Hva skjer hos fysioterapeuten?

Fysioterapeuten starter alltid med en grundig sykehistorie og undersøkelse ved din første konsultasjon der ditt aktuelle problem og livssituasjon vil bli kartlagt. En fysioterapeut henviser videre til lege eller annet helsepersonell om det er aktuelt. Ut i fra ditt aktuelle problem vil fysioterapeuten legge opp tiltak gjennom aktivitet, ulike teknikker som bløtvevsbehandling, tøyninger og mobilisering. Noen fysioterapeuter tilbyr også nåler og trykkbølgebehandling. Aktive tiltak som øvelser, trening og hjemme aktivitet vil også stå sentralt og viktig i veien mot en bedre helse.

Vil du vite mer om fysioterapi eller trenger en behandling? 

Fysioterapeut

Frode Jacob Kristensen